Saopštenje za medije

VJETROVI RATA Agresija na Ukrajinu i posljedice po Crnu Goru i Zapadni Balkan   Srijeda, 23.03 Hotel “Podgorica”, 19h   Gosti: Natalija Fijalka, otpravnica poslova Ukrajine u Crnoj Gori; Biljana Jovićević, novinarka; Milan Jovanović, DFC; Draško Jabučanin     Poštovani,   Agresija Rusije na Ukrajinu je počela prije mjesec dana. Rusija uništava gradove, civilno stanovništvo…

Saopštenje za medije i članstvo

VETROVI RATA Agresija na Ukrajinu i posledice po Crnu Goru i Zapadni Balkan   Sreda, 23.03 Hotel “Podgorica”, 19h   Gosti: Natalija Fijalka, otpravnica poslova Ukrajine u Crnoj Gori; Biljana Jovićević, novinarka; Milan Jovanović, DFC; Draško Jabučanin     Poštovani,   Agresija Rusije na Ukrajinu je počela pre mesec dana. Rusija uništava gradove, civilno stanovništvo…

Saopštenje za javnost

NIJE TAČNO DA U KCCG NEMA PROTIVZAKONITIH RADNJI   Prinuđen sam da javno reagujem na navode direktorke Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) gospođe Ljiljane Radulović koja je javno saopštila da u u toj zdravstvenoj ustanovi nema pojave mita i da bi ona reagovala i oštro kaznila svakog.   Građanska inicijativa “21. maj” je nadstranački i…

Savjet – Pravila rada

Preuzmite dokument PRAVILA ORGANIZOVANJA I ODLUČIVANJA Član 1. Ovim Pravilima uređuje se način organizovanja i odlučivanja u GI „21.maj“ – opštinska inicijativa u _____________ (u daljem tekstu: Pokret). Član 2. 2.1. Pokret je organizovan kao neformalni, građanski, demokratski, neideološki i nadstranački društveni pokret zasnovan na slobodnom i neograničenom pristupanju građana (individualno članstvo). 2.2. Pokret okuplja…

Savjet – Poslovnik o radu

Preuzmite dokument POSLOVNIK O RADU SAVJETA PREDMET POSLOVNIKA Član 1. Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja u opštinskom Savjetu GI “21.maj” u _________________ (u daljem tekstu: Pokret).   SJEDNICE Član 2. 2.1. Savjet Pokreta radi i odlučuje na svojim sjednicama.2.2. Sjednice Savjeta se po pravilu održavaju uživo. Izuzetno, ukoliko to okolnosti ne dozvoljavaju,…

KO – Pravila za formiranje izborne liste

Preuzmite dokument Na osnovu člana 4. Pravila organizovanja i odlučivanja GI “21.maj” u ______________, opštinski Koordinacioni odbor GI “21.maj” na sjednici održanoj dana ___________ god. donio je slijedeću: PRAVILA formiranja Liste GI “21.maj”za opštinske parlamentarne izbore Član 1. 1.1. Odredbama ovih Pravila utvrđuje se način formiranja Liste kandidata/kinja GI „21.maj“ za lokalne izbore (u daljem…

KO – Pravila rada

Preuzmite dokument O D L U K A o funkcionisanju Koordinacionog odbora   I Principi rada i ovlašćenja Koordinacionog odbora   Član 1.   1.1. Koordinacioni odbor (u daljem tekstu: KO) u opštini _____________ je kolektivni organ koji ima ______ članova i bira ga Savjet Pokreta. 1.2. Mandat članova KO traje godinu dana. 1.3. KO…

KO – Poslovnik o radu

Preuzmite dokument PREDMET POSLOVNIKA Član 1. Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja u Koordinacionom odboru GI “21.maj” u _________________(u daljem tekstu: KO).   SJEDNICE Član 2.   2.1. KO radi i odlučuje na svojim sjednicama.2.2. Sjednice KO se po pravilu održavaju uživo. Izuzetno, ukoliko to okolnosti ne dozvoljavaju, sjednice se mogu održati i…