GI 21. maj

Pridruži se našem timu

Želite da nam se pridružite?

Građanska inicijativa 21. maj, kao neformalni, demokratski i nestranački pokret slobodnih crnogorskih građanki i građana, pokrenut je sa ciljem da se sačuvaju i afirmišu progresivne i slobodarske vrijednosti Crne Gore.


Hiljadu osnivača je stalo iza Pokreta 21. maj, sa uvjerenjem da je Crnoj Gori neophodan progresivan društveni pokret, motivisan autentičnim vrijednostima 21. maja, koji će moći značajno da utiče na društvena, kulturna, ekonomska i politička kretanja.


Građanska inicijativa 21. maj poziva sve slobodomisleće građane da se pridruže borbi za očuvanje državotvorne, demokratske, sekularne, evroatlantske, antifašističke, multietničke i multikonfesionalne Crne Gore.


Za one koji žele da učestvuju u donošenju odluka i utiču na naš zajednički Pokret ovo će biti ta prilika. Biti član Gi 21. maja znači: učestvovati u radu, predlagati inicijative, davati podršku i pomoć, birati i biti biran u Savjet pokreta. Da biste postali član, popunite tražena polja.

21MAJ-151