You are here:

Savjet Građanske inicijative “21. maj”

GI 21. maj

Savjet Građanske inicijative "21. maj"
Crne Gore

Održana prva sjednica Savjeta Građanske Inicijative “21. Maj”

2. oktobar, 2021. godine

Održana prva sjednica Savjeta Građanske Inicijative “21. Maj” od njegovog izbora u martu ove godine. 

Sjednicom savjeta su predsjedavali predsjednik Savjeta Miodrag Živković, potpredsjednici Nada Bukilić i Branko Lukovac, i izvršni koordinator inicijative Ljubomir Filipović.

Nakon analize trenutne političke situacije koju su iznijeli Miodrag Živković i programski koordinator inicijative Rade Bojović, Ljubomir Filipović je govorio o aktivnostima i planovima inicijative. 

Marko Špadijer je istakao potrebu da GI “21. Maj” mora biti glasniji akter na društvenoj sceni, a Aleksandar Saša Zeković istakao potrebu ohrabrivanja društvenog aktivizma.

Janko Ljumović je podvukao važnost proaktivnog djelovanja i kritiku vlasti dopuniti konkretnim alternativama kada je kreiranje javnih politika u pitanju. Nakon toga su u diskusiju sa konkretnim prijedlozima uključili članovi savjeta.

Član Savjeta Dragan Maslovar je govorio o konkretnim projektima koji bi značajno unaprijedili politike zaštite životne sredine, dok je Stefan Aleksić istakao koliko ova vlada kasni sa implementacijom digitalne politike, kao i promociji startap preduzetništva. 

Milorad Pustahija i Jadranka Rabrenović su iz svog ugla komentarisali trenutnu političku situaciju, dok je Nikola Belada istakao važnost pravne pomoći i pravne zaštite diskriminisanih građana. Vladimir Šibalić i doktor Igor Mićunović govorili su o važnosti međunarodne saradnje. 

O stanju u dijaspori govorili su Nenad Stevović i Muamer Kalić, kao i koordinator za dijasporu Izudin Gušmirović.

Savjet je govorio o predstojećim izborima i usvojio odluke vezane za formiranje liste i učešće na izborima.