GI 21. maj

Saopštenja - Ekonomski tim

Saopštenje za javnost-Andrej Nedović

Juče je Parlament usvojio tehnički rebalans budžeta za 2022. godinu, pri čemu je ministarfinansija otkrio da je neophodno novo zaduženje zbog posljedica populističkog programa“Evropa sad”. Istovremeno, objelodanjeno je da je rezerva budžeta sa planiranih 67 milionaeura spala na 5,7 miliona…

Proćitajte više

Saopštenje – Nedović, Pejović, Bojović

Saopštenje za javnost Crnogorska ekonomija je posljednje dvije godine pretrpjela krupnu štetu. Prvo je uzdrmana kovid pandemijom, da bi je nakon toga destruirala nova Vlada uz zdušnu podršku nesposobne parlamentarne većine. Danas je crnogorski kreditni bonitet ocijenjen kao visoko špekulativan,…

Proćitajte više

Saopštenje – Bojović, Nedović, Pejović

Saopštenje za javnost Ministri koji su kreirali prozaični i hazarderski program “Evropa sad”  potrudili su se da prećute poreske terete koje su namijenili poslovnoj zajednici. Populistički potencirajući pitanje zarada, nezavisno od njihove upitne održivosti i strukovne neravnomjernosti, s pogledom “u…

Proćitajte više

Saopštenje – Bojović, Nedović

Saopštenje za javnost Siromašna i višestruko ugrožena crnogorska ekonomija ne bi smjela da ostane bez ključnog industrijskog objekta. Zato bi eventualno gašenje Kombinata aluminijuma odmah donijelo izrazito negativne posljedice po crnogorsku ekonomiju, dok bi dugoročno svjedočilo o odsustvu državničke pameti.…

Proćitajte više

Saopštenje – Ekonomski tim

Saopštenje za javnost Vladin paket ekonomskih mjera promovisan pod plagijatorskim nazivom “Evropa sad” doživio je opravdanu i razumnu kritiku MMFa i to na način koji je već javno razobličen od strane “21.maja”. Providna ekonomska demagogija oktroisanih Krivokapićevih lojalista Spajića i…

Proćitajte više