Category

December 19, 2021

Saopštenje – Bojović, Nedović

Saopštenje za javnost Siromašna i višestruko ugrožena crnogorska ekonomija ne bi smjela da ostane bez ključnog industrijskog objekta. Zato bi eventualno gašenje Kombinata aluminijuma odmah donijelo izrazito negativne posljedice po crnogorsku ekonomiju, dok bi dugoročno svjedočilo o odsustvu državničke pameti. Uzimajući u obzir da je KAP jedan od najvećih crnogorskih izvoznika još nijesmo čuli od…

Read article