Category

Saopštenja – Ekonomski tim

Saopštenje za javnost-Andrej Nedović

Juče je Parlament usvojio tehnički rebalans budžeta za 2022. godinu, pri čemu je ministarfinansija otkrio da je neophodno novo zaduženje zbog posljedica populističkog programa“Evropa sad”. Istovremeno, objelodanjeno je da je rezerva budžeta sa planiranih 67 milionaeura spala na 5,7 miliona dok su budžeti lokalnih samouprava izgubili skoro 3 miliona eura.Podsjećamo da je GI “21.maj” u…

Read article
Saopštenje – Nedović, Pejović, Bojović

Saopštenje za javnost Crnogorska ekonomija je posljednje dvije godine pretrpjela krupnu štetu. Prvo je uzdrmana kovid pandemijom, da bi je nakon toga destruirala nova Vlada uz zdušnu podršku nesposobne parlamentarne većine. Danas je crnogorski kreditni bonitet ocijenjen kao visoko špekulativan, dok je poslovni ambijent najgori od nezavisnosti. Tzv. ekspertska vlada je uspjela da u diletantskom…

Read article
Saopštenje – Bojović, Nedović, Pejović

Saopštenje za javnost Ministri koji su kreirali prozaični i hazarderski program “Evropa sad”  potrudili su se da prećute poreske terete koje su namijenili poslovnoj zajednici. Populistički potencirajući pitanje zarada, nezavisno od njihove upitne održivosti i strukovne neravnomjernosti, s pogledom “u plafon” su ispratili značajno povećanje korporativnih i obligacionih poreza. Naime, porez na dobit je povećan…

Read article
Saopštenje – Bojović, Nedović

Saopštenje za javnost Siromašna i višestruko ugrožena crnogorska ekonomija ne bi smjela da ostane bez ključnog industrijskog objekta. Zato bi eventualno gašenje Kombinata aluminijuma odmah donijelo izrazito negativne posljedice po crnogorsku ekonomiju, dok bi dugoročno svjedočilo o odsustvu državničke pameti. Uzimajući u obzir da je KAP jedan od najvećih crnogorskih izvoznika još nijesmo čuli od…

Read article
Saopštenje – Ekonomski tim

Saopštenje za javnost Vladin paket ekonomskih mjera promovisan pod plagijatorskim nazivom “Evropa sad” doživio je opravdanu i razumnu kritiku MMFa i to na način koji je već javno razobličen od strane “21.maja”. Providna ekonomska demagogija oktroisanih Krivokapićevih lojalista Spajića i Milatovića odmah je postala jasna i predstavnicima MMFa. Projektovana kupovina potencijalnih glasova sa ekonomski neutemeljenom…

Read article