Saopštenje za medije – ekonomski tim GI “21.maj”

Opšte je poznato da je ekonomski program “Evropa sad” sačinjen u funkciji osnivanje nove političke partije od strane bivšeg premijera Krivokapića i bivših ministara Spajića i Milatovića. Njihov plan se zasnivao na jednostavnom i efikasnom populizmu i bio je proizvod državnog intervencionizma u oblasti zarada. Cilj je bio da se minimalne zarade i druge zarade u javnom i privatnom sektoru povećaju nezavisno od tržišnih razloga i da se na taj način obezbijedi dobra startna pozicija za planiranu političku stranku. Pritom, državni budžet i budžeti lokalnih samouprava su bili kolateralna šteta takve ekonomske politike. Istovremeno, povećanjem korporativnih i obligacionih poreza u enormnom iznosu od oko 70% realni privredni sektor je izložen najvećem fiskalnom udaru u posljednje skoro dvije decenije. Takođe, ukidanjem doprinosa na javne zdravstvene usluge budžet za javno zdravlje je doveden u nikad goru situaciju. Odgovornost za ovaj program ne snose samo manipulativni Krivokapićevi ministri već i stranke koje čine najveći dio sadašnje Vlade. Zato je važno da sadašnji ministar finansija što prije obavijesti javnost o realnim učincima i finansijskim posljedicama programa „Evropa sad“. Već sada je očigledno da se mora raditi temeljita revizija ovog programa i definisati realna javna ekonomska politika koja neće uključivati novo zaduživanje, koja će morati da vrši odgovarajuće fiskalne korekcije i koja neće politiku zarada u privatnom sektoru tretirati na način kojim se guši sloboda preuzetništva i tržišna ekonomija. Pritom, revizija rada prethodne Vlade mora uključiti i pitanje pravne odgovornosti za populističku ekonomsku politiku koja je je išla u pravcu devastiranja javnih finansija, povećala stopu nezaposlenosti i destimulisala preduzetničku inicijativu u Crnoj Gori.    

Podgorica, 11.05.2022. god.

Ekonomski tim GI “21.maj”