Category

Saopštenje za javnost-Andro Martinović i Rade Bojović

Kakav je odnos bivših nosilaca visokih javnih funkcija prema državi koju su predstavljali,uvjerljivo pokazuje i odgovor samozvanog eksperta Milojka Spajića na poziv da vratidiplomatski pasoš koji je nelegalno zadržao i nakon razrješenja sa dužnosti. U svompolupismenom tvitu, poručuje da je crnogorski diplomatski pasoš „bezvrijedan“ i da ćega predati kada se vrati u Crnu Goru.Bilo bi…

Read article
Saopštenje za javnost-Andrej Nedović i Rade Bojović

Premijer Abazović ovih dana nagalašava da i pored njegove posvećenosti nije siguran da liće 43. Vlada biti uspješna. Međutim, jasno je da premijer sa svojim kontroverznim izjavamai inicijativama i očiglednom zaboravnošću sam predstavlja glavnu prepreku za održivostinače jedva sastavljene izvršne vlasti. S jedne strane, apologetski i po volji Vučićevogautoritarnog režima uporno zagovara tzv. Otvoreni Balkan…

Read article
Saopštenje za javnost-Malik Kovačević

Sa posebnom pažnjom sam danas ispratio obraćanje gospodina Adrovića iz Bara, koji je demantovao da je član “savjeta organizacionog odbora GI “21. Maj” u Baru”.  Gospodinu Adroviću je neko sastavio nemušto saopštenje u kome se jedino vidi očigledna namjera da se našteti našem pokretu. Prvo i osnovno GI “21. Maj” nema “savjet organizacionog odbora” u…

Read article
Saopštenje za javnost-organizacione aktivnosti

Obavještavamo javnost da je GI”21.maj” nastavio sa organizacionim aktivnostima širomCrne Gore. U toku su pripreme za izbor rukovodstava i operativnih organa u HercegNovom i Kotoru gdje su prethodno izabrani gradski Savjeti Pokreta. Takođe, u završnojfazi je formiranje Savjeta i Koordinacionog odbora u Danilovgradu i Beranama. U Tuzimaje GI “21.maj” razvio tijesnu saradnju sa programski bliskim…

Read article
Saopštenje za javnost-organizacione aktivnosti

Obavještavamo javnost da je GI”21.maj” nastavio sa organizacionim aktivnostima širomCrne Gore. U toku su pripreme za izbor rukovodstava i operativnih organa u HercegNovom i Kotoru gdje su prethodno izabrani gradski Savjeti Pokreta. Takođe, u završnojfazi je formiranje Savjeta i Koordinacionog odbora u Danilovgradu i Beranama. U Tuzimaje GI “21.maj” razvio tijesnu saradnju sa programski bliskim…

Read article
Saopštenje za javnost-Andrej Nedović

Juče je Parlament usvojio tehnički rebalans budžeta za 2022. godinu, pri čemu je ministarfinansija otkrio da je neophodno novo zaduženje zbog posljedica populističkog programa“Evropa sad”. Istovremeno, objelodanjeno je da je rezerva budžeta sa planiranih 67 milionaeura spala na 5,7 miliona dok su budžeti lokalnih samouprava izgubili skoro 3 miliona eura.Podsjećamo da je GI “21.maj” u…

Read article