Category

September 9, 2023

POBOLJŠATI POSTUPANJE GRADSKOG SKLONIŠTA IZGUBLJENE I NAPUŠTENE PSE 

Rad gradskog azila, naročito u pravcu hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i zanemarenih pasa, treba biti unaprijeđen jer je postupanje određenih radnika Skloništa za izgubljene i  napuštene kućne ljubimce protivno zakonskim i gradskim propisima. Građanka, poznatog identiteta, juče ujutro (7.09.2023. godine) telefonski je obavijestila Sklonište da se na Starom Aerodromu, u blizini restorana “Plantaže”, nalazi napušteni  pas u…

Read article
OSNAŽITI KONTROLU POPULACIJE PASA NA TERITORIJI PODGORICE Prijedlog povodom rebalansa Budžeta Glavnog grada

Kako je u toku javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, uputio sam prijedlog Sekretarijatu za finansije i analizu budžeta da se, još u ovoj godini, osnaži akcija sterilizacije pasa. Kroz sterilizaciju se doprinosi kontroli populacije pasa na teritoiriji Glavnog grada, naročito napuštenih i pasa koji…

Read article