POBOLJŠATI POSTUPANJE GRADSKOG SKLONIŠTA IZGUBLJENE I NAPUŠTENE PSE 

Rad gradskog azila, naročito u pravcu hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i zanemarenih pasa, treba biti unaprijeđen jer je postupanje određenih radnika Skloništa za izgubljene i  napuštene kućne ljubimce protivno zakonskim i gradskim propisima.

Građanka, poznatog identiteta, juče ujutro (7.09.2023. godine) telefonski je obavijestila Sklonište da se na Starom Aerodromu, u blizini restorana “Plantaže”, nalazi napušteni  pas u lošem zdravstvenom stanju. Naglasila je da je pas miran, nije agresivan, ali da zbog stanja i svoje veličine izaziva strah kod prolaznika.

Radnici Skloništa su izašli na lice mjesta. Utvrdili su da je pas čipovan a da ga oni “ne smiju odvesti i smjestili u sklonište jer se radi vlasničkom psu”. Obećali su da će kontaktirati veterinarsku ambulantu, provjeriti u bazi podataka i informisati je što su preduzeli. Psa nijesu odveli sa sobom, a građanki se niko nije povratno javio.

Jedan od radnika Skloništa je imao i neprofesionalan nastup prema građanki koja se odgovorno odnijela prema zanemarenoj životinji.  Zakon kaže da svaka osoba koja nađe napuštenu ili izgubljenu životinju (kučnog ljubimca) dužna je da obavijesti sklonište za napuštene životinje. Kazao joj je da je najbolje, kada se ne plaši psa, i tvrdi, za istog, da je “miran i nije agresivan” da ga “odvede kod sebe, svojoj kući” a da na “Sklonište ne računa”. Građanka je kazala da bi to uradila da ima uslova kao i da u stanu žive sa već udomljenim psom sa ulice.

U konkretnoj situaciji nije postupljeno shodno zakonu i gradskim propisima. Uvjeren sam da radnici ne bi sebi dozvolili ni najmanji profesionalni propust ali se plašim da postoje instrukcije da se tako postupa. Shodno važećim propisima, u Sklonište se privremeno smještaju napušteni i izgubljeni psi sa teritorije Glavnog grada, kako oni do vraćanja vlasniku tako i oni psi kojima se ne može utvrditi vlasnik.

Takođe, Sklonište je, između ostalog, obavezno da prima prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama, organizuje njihovo sakupljanje, preuzimanje i obezbijedi im smještaj kao i da traži vlasnike ili udomljava ih, vodi evidencije o pronađenim životinjama i njihovom zbrinjavanju ili eutanaziji i obezbijedi hranu i vodu prema njihovim fiziološkim potrebama.

Pozivam gradsko preduzeće “Čistoća” da u potpunosti primijeni zakon, da se pas pronađe, smjesti u sklonište i da mu se obezbijedi adekvatna veterinarsko-zdravstvena zaštita. Troškove smještaja i veterinarskih usluga plaća vlasnik kućnog ljubimca, ako se naknadno utvrdi. Nakon sprovedenih protokola, ukoliko za to budu postojali uslovi, može se ići na udomljenje ovog psa. Jedna familija iz Tivta se već interesuje i obratiće se Skloništu pošto se preduzme sve zakonom predviđene radnje.

Ovakvo postupanje Skloništa za izgubljene i napuštene kućne ljubimce doprinosi problemu i pogoduje sudskom odlučivanju po tužbama za naknadu nematerijalne štete koja je nastala kao posljedica ujeda napuštenih pasa a sa kojima se Glavni grad naročito sauočava.

Aleksandar Saša Zeković, samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član nadstranačkog pokreta Građanska inicijativa “21. maj”