OSNAŽITI KONTROLU POPULACIJE PASA NA TERITORIJI PODGORICE Prijedlog povodom rebalansa Budžeta Glavnog grada

Kako je u toku javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu, uputio sam prijedlog Sekretarijatu za finansije i analizu budžeta da se, još u ovoj godini, osnaži akcija sterilizacije pasa.

Kroz sterilizaciju se doprinosi kontroli populacije pasa na teritoiriji Glavnog grada, naročito napuštenih i pasa koji nijesu pod nadzorom vlasnika. Takođe, doprinosi se i njihovom boljem zdravlju i dužem životnom vijeku.

Akcija bi se realizovala kroz upućivanje dvije vrste poziva. Prvi za sterilizaciju napuštenih i bezdomnih pasa sa teritorije Podgorice (pokrivaju se troškovi sterilizacije u punom iznosu) i drugi poziv za pokrivanje dijela troškova sterilizacije vlasničkih pasa sa teritorije Glavnog grada (do polovine tog iznosa).

Kroz prvi poziv treba omogućiti dodatnu sterilizaciju, do kraja godine, do 100 pasa što bi stajalo do 13.200 eura dok bi se kroz drugi poziv, u iznosu do 2.000 eura, subvencioniralo sterilisanje do 30 vlasničkih pasa.

Pozivima bi bila precizirana procedura i osigurano da oba procesa budu transparentna i uz učešće i efikasan monitoring (nadgledanje) svih zainteresovanih nevladinih organizacija. 

Nadam se da će nadležni organ uprave uvažiti sugestiju kako bi se na human i jedino ispravan način dugoročno rješavalo ovo važno i ozbiljno pitanje. Nijesu rijetki slučajevi, da neodgovorni pojedinci pristupaju rješavanju ovog problema na način što truju i ubijaju pse.

Nastavkom akcije i planiranjem Budžeta za 2024. godinu treba uspostaviti komunikaciju sa svim veterinarskim ambulantama u Podgorici kako bi se sa njima pokušao postići dogovor da smanje a možda i da odustanu od veterinarskog honorara, kao vid njihovog učešća u akciji (što bi se posebnim informativnim kampanjama javno i prepoznalo i pohvalilo) pa bi cijene mogle biti i niže i tako se sterilisao veći broj pasa.

Aleksandar Saša Zeković,

samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član nadstranačkog pokreta Građanska inicijativa “21. maj”