Category

February 7, 2022

Saopštenje za javnost

ZEKOVIĆ NA UDARU  VLASTI I VJERSKIH EKSTREMISTA   RAD BRANITELJA LJUDSKIH PRAVA TREBA BITI SIGURAN I SLOBODAN   Građanska inicijativa “21. maj” osuđuje pritiske kojima je izložen aktivista za ljudska prava Aleksandar Saša Zeković koji na Cetinju 4. i 5. septembra pratio postupanje policije i poštovanje ljudskih prava građana, što je aktivnost kojom se u…

Read article
Saopštenje za javnost

Obavještavamo javnost da je GI”21.maj” formirala Savjet Pokreta u Podgorici. Uskoro će se održati konstitutivna sjednica Savjeta Glavnog grada gdje će biti izabrani čelni ljudi Savjeta kao i članovi Koordinacionog odbora. Sa izborom Savjeta u Glavnom gradu otpočeo je proces konstituisanja organa i operativnih tijela Pokreta u svim opštinama. Savjet Pokreta u Glavnom gradu čine…

Read article