Saopštenje za javnost

Obavještavamo javnost da je GI”21.maj” formirala Savjet Pokreta u Podgorici. Uskoro će se održati konstitutivna sjednica Savjeta Glavnog grada gdje će biti izabrani čelni ljudi Savjeta kao i članovi Koordinacionog odbora. Sa izborom Savjeta u Glavnom gradu otpočeo je proces konstituisanja organa i operativnih tijela Pokreta u svim opštinama. Savjet Pokreta u Glavnom gradu čine slijedeći izabrani članovi:  Aleksandar Saša Zeković – aktivista za ljudska prava, Ana Vujošević – glumica, Saša Radović – preduzetnik, Andrijana Klikovac – prof. crnogorskog jezika, Danka Čogurić – prof. crnogorskog jezika, Ana Ivanović – mr  elektrotehnike, Lena Ruth Stefanović – književnica, Boris Marinović – advokat, Željko Jočić – advokat, Igor Vušanović, prof. dr Mašinskog fakulteta, Branislav Marović – istoričar, Alma Ramusović– farmaceutski tehničar, Orle Marković – advokat, Dragan M. Perović – saradnik na ETF-u, Petar Živković, profesor Univerziteta u penziji, Vuk Pejović mr međunarodne ekonomije, Luka Ivanović – poljoprivredni proizvođač, Žarko Božović – sociolog, Goran Radović –  prof. dr  Ahitektonskog fakulteta, Ivana Rabrenović – psiholog, Jovo Adžić – mr ekonomskih nauka, Adnan Džanković – ekonomista, Krsto Špadijer – preduzetnik, Goran Đuranović – preduzetnik, Vladimir Vučinić – filmski snimatelj, Slobodanka Perović – prof. književnosti, Peko Sekulić – menadžer bezbjednosti, Filip Lakićević – student,  Goran Sekulović – novinar, Aleksandar Dajković – politikolog i Marin Čaveliš – inžinjer.

Podgorica, 07.02.2022. god.