Category

May 24, 2023

PODRŽATI I ZAŠTITI ZVIŽDAČE U GRADSKIM USTANOVAMA I PREDUZEĆIMA

Na četvrtoj sjednici Skupštine Glavnog grada, održana 24.05.2023, u sklopu tačke dnevnog reda  o imenovanju članova i članica upravnih odbora i savjeta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Glavni grad, diskutovalo se i o zaštiti javnog interesa i pravima zapošljenih. U tom kontekstu, založio sam se da Skupština Glavnog grada doprinese implementaciji Zakona o sprječavanju korupcije…

Read article