PODRŽATI I ZAŠTITI ZVIŽDAČE U GRADSKIM USTANOVAMA I PREDUZEĆIMA

Na četvrtoj sjednici Skupštine Glavnog grada, održana 24.05.2023, u sklopu tačke dnevnog reda  o imenovanju članova i članica upravnih odbora i savjeta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Glavni grad, diskutovalo se i o zaštiti javnog interesa i pravima zapošljenih.

U tom kontekstu, založio sam se da Skupština Glavnog grada doprinese implementaciji Zakona o sprječavanju korupcije i afirmiše institut zviždača.

Član 44 Zakona o sprječavanju korupcije kaže da je ugrožavanje javnog interesa svaka povreda propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna.

Predložio sam da Skupština Glavnog grada, kroz neposredno obraćanje čelnicama upravnih odbora i savjeta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Glavni grad, podsjeti na zakonsku obavezu imenovanja osobe za prijem i postupanje po prijavama zviždača i pozove ih da to učine u najkraćem roku.

Lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača, provjerava istinitost navoda iz prijave i predlaže mjere odgovornom licu u prerduzeću ili ustanovi, te o ishodu preduzetih mjera obavještava zviždača u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave.

Na sjednici je vođena i interesantna diskusija o iskustvu zviždača Denisa Hota, koji je danas i gradski odbornik, a koje može biti korisno za unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti u upravljanju gradskim preduzećima.  

Na današnjoj sjednici svojim glasom sam podržao kompletiranje upravnih odbora i savjeta svih gradskih preduzeća iz reda zapošljenih a koje su izabrale radničke sindikalne organizacije.

Aleksandar Saša Zeković, član Građanske inicijative “21. maj” i samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice