Category

November 29, 2022

AVNOJ ODBACIO I PONIŠTIO ODLUKE VELIKOSRPSKE PODGORIČKE SKUPŠTINE

Na današnji dan obilježavan je Dan Republike u bivšoj SFR Jugoslaviji. Toga dana prije 79 godina u Jajcu je održano Drugo zasjedanje AVNOJa na kojem su, pored ostalog,  donijete i dvije ključne odluke. Prva se odnosi na republikanski oblik vladavine u budućoj Jugoslaviji a druga se tiče federalnog državnog uređenja.  Ovim odlukama obnovljen je i…

Read article