AVNOJ ODBACIO I PONIŠTIO ODLUKE VELIKOSRPSKE PODGORIČKE SKUPŠTINE

Na današnji dan obilježavan je Dan Republike u bivšoj SFR Jugoslaviji. Toga dana prije 79 godina u Jajcu je održano Drugo zasjedanje AVNOJa na kojem su, pored ostalog,  donijete i dvije ključne odluke. Prva se odnosi na republikanski oblik vladavine u budućoj Jugoslaviji a druga se tiče federalnog državnog uređenja. 

Ovim odlukama obnovljen je i unutrašnji suverenitet Crne Gore kao Republike u okviru SFRJ. Time su poništene i odbačene odluke neustavne i uzurpatorske velikosrpske Podgoričke skupštine iz 1918 godine.

Savremena Crna Gora nikada ne treba da zaboravi trajnu vrijednost AVNOJevskih odluka i njihov krucijalan značaj za obnovu državne nezavisnosti 2006 godine.

Podgorica, 29.11.2022. god.