Category

November 9, 2022

<strong>OMBUDSMAN DA ZAUSTAVI DISKRIMINACIJU OSOBLJA FCJK</strong>

Građanska inicijativa “21. maj” obratila se Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore Sinišu Bjekoviću i zatražila od njega da reaguje i preduzme mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda i zaštitu od diskriminacije akademskog osoblja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK) sa sjedištem na Cetinju. Zakon predviđa da Zaštitnik, samostalno i nezavisno, preduzima odgovarajuće mjere…

Read article