OMBUDSMAN DA ZAUSTAVI DISKRIMINACIJU OSOBLJA FCJK

Građanska inicijativa “21. maj” obratila se Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore Sinišu Bjekoviću i zatražila od njega da reaguje i preduzme mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda i zaštitu od diskriminacije akademskog osoblja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK) sa sjedištem na Cetinju.

Zakon predviđa da Zaštitnik, samostalno i nezavisno, preduzima odgovarajuće mjere za zaštitu ljudskih prava, kao i za zaštitu od diskriminacije, kad su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem državnih organa.

Ministarstvo prosvjete Crne Gore, kao nadležni organ, nije dalo saglasnost da se isplate zarade akademskom osoblju FCJK sa obrazloženjem da se uvećanje zarada odnosi samo na Univerzitet Crne Gore.

Građanska inicijativa “21. maj” je ombudsmanu Bjekoviću detaljno obrazložila svjesno krivotvorenje, nepropisno i diskriminatorno postupanje Ministarstva prosvjete prema akademskom osoblju FCJK koji nedvosmisleno predstavljaju zapošljene u javnom sektoru.

Ministarstvo prosvjete zastupa značajne, neobjašnjive i neosnovane razlike u platama između univerzitetskih radnika angažovanih u javnom sektoru i to po osnovu njihovih uvjerenja, etničke i vjerske pripadnosti.

Građanska inicijativa “21. maj” je uvjerena da bi blagovremeno postupanje ombudsmana  rasvijetlilo tumačenje Ministarstva prosvjete i doprinijelo da se zaustavi dalja diskriminacija i neprimjereno pravljenje razlike koja se očigledno zasniva na činjenici da su docenti, vanredni i redovni profesori na FCJK prepoznati, po javno izraženoj, argumentovanoj i konstruktivnoj kritici vlasti, aktuelne Vlade, ranijeg ali i sadašnjeg ministra prosvjete.

Postupanje zasnovano na pravljenju razlike po osnovu političkih i drugih uvjerenja, etničke ili vjerske pripadnosti je nepropisno, neprihvatrljivo i predstavlja diskriminaciju. Ministar prosvjete Miomir Vojinović nema nikakvo diskreciono pravo da odlučuje o dodjeljivanju plata i ko od akademskog osoblja, koje je zapošljeno u javnom sektoru, ima ili nema pravo da ostvari (uvećanu) zaradu. Pravljenje razlike između akademskog osoblja angažovanog na FCJK u odnosu na isto osoblje angažovano na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u javnom sektoru je neopravdano.

Građanska inicijativa “21. maj” smatra da postupanje Ministarstva prosvjete predstavlja širenje diskriminacije i gušenje konstruktivne kritike vlasti, degradaciji i slabljenju kompetitivnosti, ugleda i kredibiliteta ove visokoškolske ustanove čije je osoblje naročito prepoznato po javnoj vidljivosti i kritici prema vlastima.

Građanska inicijativa “21. maj”