Category

March 10, 2022

Saopštenje za javnost

OSNAŽITI POLITIČKU VIDLJIVOST ROMA   Programski koordinator Građanske inicijative (GI) “21. maj” Rade Bojović razgovarao je sa predsjednikom Demokratske partije Roma Mensurom Šaljom o programskoj i političkoj saradnji i procesu socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori.   Posebna pažnja je posvećena pitanjima političke participacije i učešća Roma i Egipćana u javnom i političkom životu.    Zapošljavanje i…

Read article