Saopštenje za javnost


OSNAŽITI POLITIČKU VIDLJIVOST ROMA

 

Programski koordinator Građanske inicijative (GI) “21. maj” Rade Bojović razgovarao je sa predsjednikom Demokratske partije Roma Mensurom Šaljom o programskoj i političkoj saradnji i procesu socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

 

Posebna pažnja je posvećena pitanjima političke participacije i učešća Roma i Egipćana u javnom i političkom životu. 

 

Zapošljavanje i angažovanje visokoobrazovanog kadra iz ovih etničkih zajednica u javnoj administraciji je potpuno zaustavljeno što se negativno odražava i na dostupnost i kvalitet različitih javnih usluga. GI “21. maj” će javno zastupati potrebu da se kroz obrazovanje nove Vlade Crne Gore, i najavljeno veće učešće u njoj predstavnika manjinskih naroda, unaprijedi i učešće romske i egipćanske manjine kao i da dalja reforma izbornog zakonodavstva podrazumijeva odsustvo diskriminacije i različitog tretmana.

 

Sastanku je prisustvovao i Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta Pokreta “21. maj” za Podgoricu.