Category

February 5, 2022

Saopštenje – Građanska inicijativa “21. maj” o odluci Evropskog suda za ljudska prava u Starzburu

Mail: gi21maj@gmail.com Phone: 020 673 974 Mobile: 067 402 895 i 069 255 955 Podgorica, Karadjordjeva br. 6   OSNAŽITI RAZUMIJEVANJE I ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA   Građanska inicijativa “21. maj” pozdravlja odluku Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju Daliborka Rešetar protiv Crne Gore koji je utvrdio povredu člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima…

Read article