Saopštenje – Građanska inicijativa “21. maj” o odluci Evropskog suda za ljudska prava u Starzburu

Mail: gi21maj@gmail.com Phone: 020 673 974 Mobile: 067 402 895 i 069 255 955

Podgorica, Karadjordjeva br. 6

 

OSNAŽITI RAZUMIJEVANJE I ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

 

Građanska inicijativa “21. maj” pozdravlja odluku Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju Daliborka Rešetar protiv Crne Gore koji je utvrdio povredu člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.

 

Sud je utvrdio da koncept privatnog života svake osobe obuhvata fizički i psihički integritet. Prema članu 8 Konvencije države su dužne da zaštite fizički i moralni integritet pojedinca od drugih lica. U tom cilju vlasti moraju da održavaju i primjenjuju u praksi odgovarajući pravni okvir koji pruža zaštitu od nasilnih postupaka privatnih lica.

 

Gospođa Daliborka Rešetar je bila zatvorska policajka u Zavodu, danas Upravi, za izvršenje krvičnih sankcija. Prijavila je nezakonite radnje muških kolega u ženskom zatvorskom odjeljenju. Umjesto da bude podržana i zaštićena kao zvizdačica zbog zaštite javnog interesa prema njoj je uslijedio pritisak i odmazda na koju nadležni organi nijesu adekvatno niti blagovremeno reagovali.

 

Građanska inicijativa “21. maj” ukazuje Upravi policije i Vladi Crne Gore da je i nakon presude Evropskog suda za ljudska prava, Rešetar izložena maltretiranju, vrijeđanju i ismijavanju od strane osoba koje je svojevremeno prijavila za protivzakonito djelovanje. 

 

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu predstavlja značajan doprinos jačanju vladavine prava u Crnoj Gori pri čemu posebno ističemo propisan i odgovoran pristup advokata Duška Lalićevića koji je dosljedno i prokativno zastupao gospođu Daliborku Rešetar. 

 

Građanska inicijativa “21. maj” ne samo da ohrabruje građane da koriste sva raspoloživa pravna sredstva u zaštiti ljudskih prava i sloboda, već se zalaže da lokalne samouprave i Vlada podrže programe besplatne podrške kako bi obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava postalo svima dostupnije.

 

Nevena Radović, diplomirana pravnica

aktivistkinja Građanske inicijative “21. maj”