Category

December 13, 2021

Formiranje opštinskih inicijativa

Saopštenje za javnost Građanska inicijativa “21maj” obavještava javnost da je pokrenula proces formiranja organa upravljanja na opštinskim nivoima. GI “21.maj” ima namjeru u svim crnogorskim opštinama formira lokalne savjete, koordinacione odbore ili inicijativne odbore, kao i da izabere čelnike opštinskih inicijativa. Nakon završetka ovog procesa društveni pokret “21.maj” biće organizaciono prisutan u svim gradovima u…

Read article
Saopštenje za javnost

Građanska inicijativa “21maj” obavještava javnost da je pokrenula proces formiranja organa upravljanja na opštinskim nivoima. GI “21.maj” ima namjeru da do kraja februara u svim crnogorskim opštinama formira lokalne savjete, koordinacione odbore ili inicijativne odbore, kao i da izabere čelnike opštinskih inicijativa. Nakon završetka ovog procesa društveni pokret “21.maj” biće organizaciono prisutan u svim gradovima…

Read article