Formiranje opštinskih inicijativa

Saopštenje za javnost

Građanska inicijativa “21maj” obavještava javnost da je pokrenula proces formiranja organa upravljanja na opštinskim nivoima. GI “21.maj” ima namjeru u svim crnogorskim opštinama formira lokalne savjete, koordinacione odbore ili inicijativne odbore, kao i da izabere čelnike opštinskih inicijativa. Nakon završetka ovog procesa društveni pokret “21.maj” biće organizaciono prisutan u svim gradovima u Crnoj Gori. Opštinske inicijative biće autonomne u svom radu i same će kreirati građanske i političke aktivnosti na nivou lokalnih samouprava. U ovom trenutku je započet i  postupak izbora gradskog savjeta u Podgorici u čemu pravo učešća ima oko 800 članova Pokreta sa prebivalištem u Glavnom gradu. Odmah nakon formiranja upravljačkih i izvršnih organa u Podgorici Pokret će definisati i svoj stav prema predstojećim izborima u Glavnom gradu.   

Podgorica, 13.12.2021. god.