Category

November 22, 2021

Saopštenje – Ljubo Filipović

Jutrošnje jadno reagovanje Gorana Danilovića, koji je milošću i kadrovskom politikom Crkve Srbije zakučio mjesto u Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja -pokazuje gdje je izvor i ishodište politike proganjanja i šikaniranja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.   Ovdje nije riječ  o Daniloviću, jer se podrška njegovoj mikro partiji može brojati samo…

Read article