Category

October 25, 2021

Saopštenje – Živković, Filipović, Bojović

Saopštenje za javnost Notorna je činjenica da Crna Gora ima vladu bez faktičke vlasti, kao i da je vlast rasuta na više mjesta. Dok je Vlada već odavno svedena na Zavod za zapošljavanje i radi kao dispečer za namještanje partijskih aktivista, vlast se mora tražiti na drugim mjestima. U potrazi za vlašću moraju se obilaziti…

Read article