Saopštenje – Živković, Filipović, Bojović

Saopštenje za javnost

Notorna je činjenica da Crna Gora ima vladu bez faktičke vlasti, kao i da je vlast rasuta na više mjesta. Dok je Vlada već odavno svedena na Zavod za zapošljavanje i radi kao dispečer za namještanje partijskih aktivista, vlast se mora tražiti na drugim mjestima. U potrazi za vlašću moraju se obilaziti kancelarije brojnih i dezorijentisanih vladajućih partija ili eparhije državne crkve Srbije ili ured predsjednika Srbije ili lokalnih medijskih namjesnika ili ambasade zapadnih i istočnih velikih sila. Jednostavno rečeno, vlast u Crnoj Gori je tako rasijana da je niko sakupiti ne može. Tzv. demokratska volja birača pretvorena je parohijalnu cirkusku predstavu. Zato su svi aktuelni pregovori i međusobne prijetnje, od strane najgore parlamentrane većine koju je Crna Gora od uvođenja višestranačja gledala, do kraja besmisleni, stupidni i štetočinski. Zato je minimum državničke odgovornosti isključivo vezan za formiranje privremene koncentracione vlade koja bi zaustavila dalje propadanje, što prije definisala predizborne uslove i raspisala vanredne izbore. Sve drugo je nastavak podrivanja nacionalnog suvereniteta i guranja Crne Gore u još veći haos i kolaps. 

Podgorica, 25.10.2021. god.

 

Predsjednik Savjeta,

Miodrag Živković

 

Izvršni koordinator

Ljubomir Filipović

 

Programski koordinator

Rade Bojović