Category

October 1, 2021

Saopštenje – Merdan Zejnelagić

Razumijem i uvažavam potrebu svake lokalne vjerske zajednice da sarađuje sa opštinskim vlastima pri čemu je važno da se međusobna komunikacija i saradnja odvija na temeljnim principima uvažavanja, posebno poštovanja svake žrtve.   Žao mi je što predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević prvi susret sa predstavnicima lokalne islamske zajednice nije iskoristio i u pravcu konačnog…

Read article