VLADA I KLINIČKI CENTAR DA RAZJASNE AKCIJU ZA “KROV PSIHIJATRIJE”

Građanska inicijativa “21. maj”poziva Vladu i nadležne zdravstvene vlasti da se oglase povodom pokrenute humanitarne akcije “Za krov psihijatrije” i da istu razjasne javnosti Crne Gore. 

Oglašavanje dijela radnika razumijemo kao vapaj da se uredi rad Klinike za psihijatriju kako bi bila zaštićena prava zapošljenih ali i pacijenata i njihovih porodica čija je podrška neophodna. Ipak, postavlja se pitanje da li je akcija odobrena a odluka o njoj donijeta u okviru predviđenog lanca odlučivanja. Ako jeste, zašto onda iza akcije nijesu stali i rukovodioci Klinike za psihijatriju i Kliničkog centra (KC) Crne Gore nego je potpisuju zapošljeni iza kojih stoji dobra namjera.

Pozivamo ministra zdravlja Dragoslava Šćekića i direktorku KC Ljiljanu Radulović da javnosti saopšte ko je donio odluku o smještaju pacijenata Klinike za psihijatriju KC Crne Gore u objekat Stare medicinske škole i ako je ta odluka stvarno donijeta zašto blagovremeno nijesu predviđena i sredstva za njenu realizaciju umnjesto što se sada traži pomoć od građana i građanki Crne Gore.

Nedostaju informacije o tome šta je direktorka KC gospođa Ljiljana Radulović preduzela da obezbijedi sredstva za nesmetani rad Klinike za psihijatriju, kjoji podrazumijeva i smještaj pacijenata, kroz komunikaciju sa ministrom zdravlja i Vladom Crne Gore. 

Zašto se javnosti jasno ne saopšti, ako je to doista tako, da Vlada i resorni ministar zdravlja nijesu adekvatno reagovali pa je direktorka Kliničkog centra prinuđena, zbog takvog odnosa vlasti, da  se na posredan, manje vidljiv, način i bez političkog zamijeranja, obrati javnosti za nedostajuće pare.

Postavlja se i pitanje zašto izostaje skretanje pažnje javnosti na ovaj važan problem i kroz podnošenje ostavki u menadžmentu Kliničkog centra umjesto što se stvar pokušava riješiti bez profesionalnog pristupa i objektivne odgovornosti oslanjajući se na dokazanu humanost i empatiju crnogorske javnosti.

Prilikom postavljena kamena temeljca za zgradu buduću Kliniku za mentalno zdravlje, direktorica Kliničkog centra Ljiljana Radulović, niti bilo ko od vladinih zvaničnika, nije ni riječi rekao kako će, do izgradnje novog objekta, funkcionisati rad postojeće klinike i posebno na koji će se način izvoditi nastava na Medicinskom fakultetu kada na Klinbici za psihijatriju nema ležećih pacijenata.

Civilno društvo godinama ukazuje da diskrimimaciju i zapostavljanje zapošljenih na Klinici za pshijatriju i na kršenja prava pacijenata u toj ustanovi. 

Aleksandar Saša Zeković, 

aktivista Građanske inicijative “21. maj” i budući odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorica