Vlada Crne Gore MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Ministar gospodin Fatmir Gjeka

Uvaženi Ministre,

Brojni su članovi i članice Vlade Crne Gore, uključujući i Vas, reagovali na napristojan i govor mržnje istaknutog velikosrpskog nacionaliste i desničara gospodina dr Vojislava Šešelja prema univerzitetskoj profesorici gospođi prof. dr Draginji Vuksanović Stanković, koja je bila i prva kandidatkinja u istoriji Crne Gore za predsjednicu države. 

Iz Vlade Crne Gore, u odnosu na taj slučaj, je najavljen “institucionalni odgovor”. 

Zabrinjavajuće je, a vi ste među prvima to trebali da registrujete i otvoreno kažete, da za sada niko od nadlaženih organa i zvaničnika Republike Srbije nije reagovao na omalovažavanje i diskriminaciju pripadnika i pripadnica crnogorskog naroda.

Prema nastupu gospodina dr Šešelja ne treba se i ne smijemo odnositi kao na uobičajeni sekstički i mizogeni nastup šoviniste prema jednoj ženi zato što je u pitanju koncepcijski širi pristup i potpuno otvorena diskriminacija i negiranje postojanja crnogorskog naroda. A vlasti i zvaničnici Crne Gore imaju institucionalnu obavezu i političku odgovornost da na to reaguju.

Tome u prilog ide sopstveno priznanje gospodina dr Vojislava Šešelja koji je u gostovanju na jednoj od nacionalnih televizija u Srbiji, čije je gledanje omogućeno i u Crnoj Gori, priznao da je sa štanda na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu udaljavao (tj(ć)erao) sve one koji su izjašnjavali kao Crnogorci jer po njegovoj tvrdnji taj narod ne postoji i ne može da postoji.

Odgledajte snimak a da vam pomognem fokusirajte svoju ljudsku i ministarsku pažnju na njegove stavove od 9 do 14 minuta trajanja snimka. Niko se iz ove medijske kuće nije ogradio niti je spriječio ili pokušao da spriječi gospodina dr Šešelja u diskriminisanju crnogorske nacionalne manjine u Srbiji. 

Zabrinjavajuće je da nijedan državni organ Republike Srbije, dakle ni policija i nadležno tužilaštvo kao ni Zaštitnik građana ili Poverenica za ravnopravnost nijesu reagovali na očiglednu povredu prava grupe lica i nijesu do danas preduzueli ništa kako bi se napokon pristupilo zaštiti od diskriminacije i zaustavilo dalje kršenje prava pripadnika nacionalne manjine. 

Crnogorci su kao nacionalna manjina zvanično priznati u Republici Srbiji a njihova kolektivna prava zastupa i predstavlja Savjet crnogorske nacionalne manjine.

Pozivam Vas da povodom ovih incidenata  i otvorene diskriminacije pripadnika i pripadnice crnogorskog naroda i crnogorske nacionalne manjine u Srbiji obavite službene konsultacije sa resornim kolegom u Vladi Republike Srbije. Gospodin Tomislavom Žigmanov je tamošnji ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i pozvan je da pomogne i doprinese društvenom prihvatanju crnogorske nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Takođe Vas molim i pozivam da obavite službene konsultacije sa rukovodstvom Savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji kojem je važno pružiti pomoć i podršku kako bi, shodno pozitivnim propisima, zauzeli stav prema (1) knjizi gospodina dr Šešelja i (2) primjerima otvorene diskriminacije u pristupu javnim mjestima za pripadnike crnogorskog naroda (slučaj Međunaropdnom sajma knjiga u Beogradu).

S poštovanjem

Aleksandar Saša Zeković, član nestranačke Građanske inicijative “21. maj” i samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorica