VANDALIZAM U NIKŠIĆKOJ GIMNAZIJI

Građanska inicijativa “21. maj” pisala je ministru prosvjete Miomiru Vojinoviću povodom incidenta koji kompromituje obrazovno-vaspitni rad u Gimnaziji “Stojan Cerović” u Nikšiću tokom kojeg su se učenici gađali ali i jedni druge gađali sa klupama, stolicama i drugim predmetima. Građanska inicijativa “21. maj” obavijestila je ministra Vojinovića da se u srijedu, 12. oktobra 2022. godine, u Gimnaziji “Stojan Cerović” odigralo neprimjereno ponašanje grupe učenika o čemu mu je dostavljen i video snimak. Pozvali smo ministra prosvjete da neodložno naloži analizu discipline učenika kao i da inicira primjerene vaspitne mjere koje će uključiti i dodatnu pažnju prema učenicima koji su skloni vandalizmu i nasilju.Vandalizam je uvijek i svugdje štetan i opasan. Bez obzira čime je motivisan – dosadom, zlonamjernošću, šalom, ideološkim razlozima, nekom frustracijom, željom da se energičniji učenici na negativan način predstave na društvenim mrežama – vandalizam se odražava na kvalitet života kako pojedinaca tako i šire zajednice, proizvodi strah i nesigurnost i iziskuje troškove zbog nastale štete na stvarima koje su svima potrebne i korisne. Posljednje dvije Vlade Crne Gore nažalost potpuno su zapostavile programe koji su orjentisane na učenike i sigurnost u školi.Građanska inicijativa “21. maj” predložila je Vojinoviću da pristupi izradi posebnog programa koji bi pomogao da se minimizira vandalizam, neprimjereno i primitivno ponašanje u školama. Intencija je da se naše škole, u svakom pogledu, učine sigurnim okruženjem. Važno je da se povede računa i o tome kako školski mobilijar može biti dugotrajniji, posebno u smislu materijala od kojeg se namještaj izrađuje. Građanska inicijativa “21. maj” je spremna da sa svojim stručnim kadrom učestvuje u kreiranju programa i planova koji će poboljšati ukupnu školsku praksu.