U Crnoj Gori povećano prisustvo govora mržnje

Građanska inicijativa “21. maj” javno pozvala prof. dr Vladimira Božovića, rektora Univerziteta Crne Gore i istaknutog kubanskog revolucionarnog novinara Feliksa Savona, da kao osnivač i urednik, doprinesu da portal “IN4S” konačano prestane da bude glasilo mržnje i podsticanja nasilja u Crnoj Gori.

Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija mr Tamara Srzentić u obraćanju Građanskoj inicijativi “ 21. maj” sa žaljanjem je konstatovala da je danas u Crnoj Gori povećana prisutnost govora mržnje i uvrijedljivog sadržaja na portalima i društvenim mrežama portala. 

Povodom prijetnji hrvatskom političkom lideru Andrijanu Vuksanoviću i građanskom aktivisti Aleksandru Saši Zekoviću, ministarka Srzentić je najoštrije osudila govor mržnje i konstatovala da je izostala odgovarajuća reakcija urednika i osnivača određenih internet publikacijama koji su po Zakonu o medijima dužni da uklone sporan sadržaj u zakonski predviđenom roku.

Ministarka Srzentić je pozdravila brzu reakciju Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom prema nekim od autora prijetnji i najavila da će sa ostalima u Vladi nastaviti da prati postupanje po svim ostalim prijavama

Građanska inicijativa “21. maj” očekuje od Vlade Crne Gore da pomogne i podrži rad svih portala kako bi se unaprijedila njihova odgovornost i profesionalnost, kao i NVO servisa koji bi pružali pravnu i drugu pomoć građanima i tako podstakli primjenu Zakona o medijima u praksi, posebno kod ograničavanja širenja sadržaja kojim se promoviše nasilje ili mržnja, uklanjanja nezakonitog sadržaja od strane nadležnog suda i prekršajnog sankcionisanja medija zbog nepridržavanja zakona a koje naročito i kontinuirano izostaje

Ministarka Srzentić je informisala GI “21. maj” da portal IN4S nije upisan u u Evidenciji medija koju vodi Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija zbog čega su i prepoznali potrebu za daljim medijskim reformama kako bi se, kroz evidentiranje, podstakla i odgovornost medija zbog neprimjerenog sadržaja i govora mržnje.

 

Ministarka Srzentić je prepoznajući njenu ulogu i značaj u društvenom životu Crne Gore pozvala Građansku inicijativu “21. maj” da aktivno doprinese medijskim reformama.

 

Ministarka Srzentić je gotovo jedini član aktuelne Vlade koje na zdravim principima i osnovama komunicira sa zainteresovanim stranama i koja pokazuje profesionalno interesovanje i ličnu empatiju da se rješavaju ozbiljni društveni problemi.

Građanska inicijativa “21. maj” koristi priliku da javno pozove prof. dr Vladimira Božovića, rektora Univerziteta Crne Gore i istaknutog kubanskog revolucionarnog novinara Feliksa Savona, da kao osnivač i urednik, doprinesu da portal “IN4S” konačano prestane da bude glasilo mržnje i podsticanja nasilja u Crnoj Gori.