SNAŽENJEM PEDAGOŠKOG I ŠKOLSKOG PLURALIZMA, PODGORICA POSTAJE MODERAN MULTIKULTURALNI GRAD

Danas sam prisustvovao otvaranju Obrazovnog centra “Adriatic International” na Zabjelu, u Podgorici, u sklopu kojeg je otvorena i osnovna škola koju trenutno pohađa 40 učenika i učenica. Uvjerio sam se da se radi o prostranom i moderno opremljenom prostoru. Odjeljenja sa malim brojem učenika omogućiće savremene obrazovne pristupe i značajnu individualizaciju nastave.

Otvaranje još jedne škole u kojoj se nastava izvodi na engleskom jeziku je značajno za dalji pluralizam u crnogorskom obrazovanju. U kontekstu intenzivnih migracija stanovništva, naročito usljed bjekstva od rata i nedemokratskih sistema, Crna Gora i Podgorica se prepoznaju kao sigurne i perspektivne sredine. U tom svijetlu nezavisne škole, koje može pohađati i domicilno stanovništvo, imaju važnu ulogu za razvijanje multikulturalizma i suživota.

Kao odbornik u gradskoj skupštini i zamjenik predsjednika matičnog radnog tijela za društvene djelatnosti zalagaću se da gradske i državne vlasti doprinose jačanju povjerenja i saradnje sa privatnim školstvom. Važno je da se na vrijeme otklanja moguće nepovjerenje, predrasude i druge prepreke koje bi se mogle loše odraziti na poslovanje i opstanak privatnih obrazovnih inicijativa. U skladu sa svojim mogućnostima i ovlašćenjima, Glavni grad treba treba da doprinosi ohrabrivanju rada privatnih međunarodnih škola i uspostavlja saradnju sa njima, naročito kod afirmisanja multikulturalizma. Shodno iskustvima u EU za očekivati je da se postepeno uspostavljaju određeni vidovi podrške prema privatnom školstvu, sadržinski bar djelimično na nivou one pomoći koja se već pruža vjerskim zajednicama.

Otvaranje ove škole pozitivno je i za Zabjelo, kao lokalnu zajednicu, koja dobija kvalitetne sadržaje koji će se, uz sve ostalo, programski neminovno odraziti na unaprijeđenje kvaliteta života djece i odraslih,  ali i na cijene prodaje i zakupa nekretnina.

Aleksandar Saša Zeković, samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član nestranačkog pokreta Građanska inicijativa “21. maj”