ŠEŠELJEVA KNJIGA NEPOSREDNO VEZANA SA PRAVIMA I POLOŽAJEM CRNOGORSKE MANJINE U SRBIJI

Pozvao sam rukovodstvo Savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji da se oglasi povodom knjige “Montenegrinska kurtveštija Draginja Vuksanović” istaknutog velikosrpskog nacionaliste i desničara gospodina dr Vojislava Šešelj koja samim naslovom, konceptom i sadržajem omalovažava i obezvrijeđuje sve koji se osjećaju i izjašnjavaju pripadnicima i pripadnicama crnogorskog naroda. 

Grupa izdavača – preduzeće “Velika Srbija”, Srpska radikalna stranka i Komitet za odbranu Vojislava Šešelja – objavila je knjigu gospodina Šešelja kojom se duboko zadire u dostojanstvo crnogorskog naroda i negira njegov identitet. 

U pismu upućenom predsjedniku Savjeta gospodinu Dragoljubu Maloviću i predsjedniku Izvršnog odbora gospodinu Nikoli Muhadinoviću ukazao sam da postoje svi uslovi da se Savjet crnogorske nacionalne manjine u Srbiji ne samo javno odredi i zauzme stav prema knjizi gospodina dr Šešelja već i da se preduzmu i druge odgovarajuće radnje prema nadležnim organima Republike Srbije kako bi se, zbog očigledne povrede prava grupe lica, pristupilo zaštiti od diskriminacije i zaustavilo dalje kršenje prava pripadnika nacionalne manjine. 

Savjet crnogorske nacionalne manjine u Srbiji je organizacija kojoj su povjerena određena javna ovlašćenja u cilju ostvarivanja kolektivnih prava crnogorske nacionalne manjine na samoupravu u oblasti kulture, obrazovanja, obavještavanja i službene upotrebe crnogorskog jezika.

Shodno Statutu, Savjet crnogorske nacionalne manjine u Srbiji podnosi različite pritužbe u ime nacionalne manjine kada procijeni da je došlo do povrede Ustavom i zakonom garatovanih prava i sloboda pripadnika crnogorske nacionlane manjine u Republici Srbiji.

Mišljenja sam da je objavljena knjiga neposredno vezana sa položajem, identitetom i pravima crnogorske nacionalne manjine u Srbiji. 

Aleksandar Saša Zeković

samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorica

član nestranačke Građanske inicijative “21. maj”