SAVJET GRADSKE RTV DA DOKAŽE DA NIJE ISFINGIRAO PROCEDURU I OBMANUO JAVNOST

Članovima i predsjednici Savjeta lokalnog javnog emitera Radio televizija Podgorica (Gradska RTV) Vesni Radulović povodom izbora novog v.d. direktora Gradske RTV i lične potvrde koju je izdao jedan od potpredsjednika Vlade javno postavljam sljedeća pitanja: 

  1. Gdje su na potvrdi, koju je lično izdao potpredsjednik Vlade Crne Gore gospodin Momo Koprivica, pečat, datum i djelovodni broj?
  2. Postoji li odluka Vlade o razrešenju člana Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije? Razmišljam naglas, mogu supružnici da žive razdvojeno, da pišu razvodne note, vode samostalne živote, ali dok se zakonski ne razvedu, u braku su. 
  3. Kada je i gdje objavljen konkurs za izbor direktora Gradske RTV i zašto je Savjet donio odluku, da mimo toga, razmatra molbe zainteresovanih lica? Termin “molba” javno koristi predsjednica Savjeta gospođa Radulović pa ga i sama prihvatam.
  4. Kada je završen tačno, ako je uopšte i raspisan, konkurs za izbor direktora Gradske RTV?
  5. Po kojem je osnovu Savjet uopšte razmatrao molbu zainteresovanih da postanu direktor lokalnog javnog emitera i zašto sa svima zainteresovanim nije obavljen razgovor?
  6. Zašto je Savjet interno zadužio Pravnu službu Gradske RTV da pitaju zaposlene koji misle da ispunjavaju uslove da dostave e-mail sa biografijom i saglasnošću da budu imenovani za vd. direktora Gradske RTV i po kojem su onda osnovu u obzir uzete molbe zainteresovanih i van kuće (Andrijane Kadije i Vladana Otaševića) i kako su oni, zaboga, uopšte saznali za to?

Dok ne pružite tražene odgovore smatraću da je sve isfingirano kao i da je potvrda na koju se pozivate izlažirani papirić fingiranog datuma. 

Lena Ruth Stefanović, predsjednica gradske organizacije za Podgoricu nestranačke Građanske inicijative “21. maj”