Saopštenje – Živković, Filipović, Bojović

Saopštenje za javnost

 

Navršava se pola godine od kako su aktuelna vlada i parlamentarna većina, pored svega ostalog, i svojom besprimjernom nesposobnošću potvrdili da razaraju crnogorsku državu i društvo. To se jednako vidi u svim javnim politikama, počev od ustavno-političkog sistema, preko pravnog poretka, kulturno-obrazovnih ustanova, pa sve do štetočinske ekonomske politike. Svjedoci smo političke većine koja nije u stanju da usvoji budžet, koja je u kratkom roku uspjela da domaću poljoprivrednu proizvodnju baci na koljena i istovremeno je sve strane investitore, bez kojih je Crna Gora ekonomski mrtva, dovela u situaciju da ozbiljno razmisle o daljim aktivnostima u našoj zemlji. Ovo je vlada koja nije mrdnula na planu evropskih integracija, koja populistički uništava privatni sektor i sprovodi tragikomičnu fiskalizaciju koja nije dobacila ni do 30% potencijalnih obveznika dok istim povodom urušava pravosudni sistem tjerajući advokate u štrajk. Ovo je vlada koja nema privredni program i čiji je najveći domet da Crnu Goru izloži kolonijalnim ekonomskim planovima Vučićeve velikosrpske uprave. Pritom, aktuelna parlamentarna većina treba da unaprijed zna i da obavijesti svoje nalogodavce u Beogradu da će svi planirani komercijalni ugovori sa srpskim kompanijama i srpskom državom koji se odnose na crnogorski javni sektor sigurno biti poništeni. Ugovori koji su odraz ekonomskog nacionalizma i providnih kolonijalnih namjera velikosrpskih planera nijesu i ne mogu biti pravno valjani. Zato će ova vlada čija ekonomska pamet ne dobacuje ni do butika metražne robe a čiji je najveći domet da posluži zlonamjernim interesima Vučićeve Srbije ostati primjer impresivne nekompetentnosti i djelovanja protiv državnih interesa Crne Gore.  

Podgorica, 07.06.2021. god.

 

Predsjednik Savjeta,

Miodrag Živković

Izvršni koordinator

Ljubomir Filipović

Programski koordinator

Rade Bojović