Saopštenje – Živković, Filipović, Bojović

Saopštenje za javnost

Prijedlog Vlade Crne Gore kojim se briše stav 2 iz člana 93 Zakona o kulturi a koji glasi da se – “Sredstva za rad Ministarstva u tekućem budžetu izdvajaju najmanje na nivou od 2,5% od državnog budžeta, umanjenog za izdatke državnih fondova i kapitalnog budžeta, ukoliko je  planirani realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 8%, odnosno najamanje  na nivou 3% ukoliko je planirani realni  BDP veći od 8%” –  predstavlja još jedan prilog pustošenju crnogorske kulture. Istovremeno, ovo je samo  nastavak  vladine politike  koja je od samog formiranja pokazala što misli o crnogorskoj kulturi, crnogorskom kulturnom identitetu i multikulturalnom karakteru Crne Gore. Dosadašnji zakonski model finansiranja kulture, primjenjivan od usvajanja Zakona o kulturi iz 2008. godine bio je garant razvoja i označio je podsticaj nove paradigme u crnogorskj kulturi. Potrebe razvoja savremenog stvaralaštva i zaštite kulturnih dobara, međunarodna kulturna saradnja, infrastrukturni projekti i programi razvoja nijesu mogli biti realizovani bez takvog pristupa. Ukidanje ove značajne zakonske garancije i samim tim adekvatnog modela finansiranja kulturne politike predstavlja izrazito nazadnu odluke. Ovim će se nesumnjivo dovesti do stagnacije kulturnog sistema i odsustva strateškog planiranja savremene umjetničke produkcije, kao i složenog sistema zaštite kulturnih dobara. Konačno, ova odluka je samo izraz Vlade koja se oslobodila od Ministarstva kulture i dokaz da parlamentarna većina kulturu svodi na efemernu oblast, tradicionalne modele i vrijednosti, kao i potvrda direktivnog i netrasparentnog upravljanja. Ukoliko poslanici u Skupštini Crne Gore prihvate predložene izmjene Zakona o kulturi, jasno je da Crna Gora u režiji ministarke Bratić treba da postane Mrduša Donja. U tom slučaju, parlamentarna većina mogla bi za sebe pronaći dovoljno odgovarajućih likova utemeljenih u kultnom tekstu klasika Iva Brešana “Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja”.  

Podgorica, 16.11.2021. god.

 

Članovi Koordinacionog odbora GI “21.maj”

Janko Ljumović

Ljubo Filipović

Rade Bojović