Saopštenje za javnost-organizacione aktivnosti

Obavještavamo javnost da je GI”21.maj” nastavio sa organizacionim aktivnostima širom
Crne Gore. U toku su pripreme za izbor rukovodstava i operativnih organa u Herceg
Novom i Kotoru gdje su prethodno izabrani gradski Savjeti Pokreta. Takođe, u završnoj
fazi je formiranje Savjeta i Koordinacionog odbora u Danilovgradu i Beranama. U Tuzima
je GI “21.maj” razvio tijesnu saradnju sa programski bliskim “Pokretom za Tuzi” što će
biti okosnica budućih promjena u toj opštini. Istovremeno, u nizu opština formirana su
operativna tijela koja čine temelje budućih organa Pokreta. U Bijelom Polju operativno
tijelo čine: Rifat Zejnilović – inžinjer elektrotehnike,  Dženana Ćatović- studentkinja,
Besim Idrizović – mašinski tehničar, Mersida Međedović –ekonomista, Senad Dlakić -inžinjer
mašinstva, Iris Karalić – gimnazijalac i Mersudin Međedović – profesor. U Rožajama
operativno tijelo čine: Amor Hasić – prof.matematike, Merdan Zejnelagić – prof.matematike,
Velija Murić – advokat, Bajram Mujević – preduzetnik, Larisa Redžović – studentkinja, Emina
Tahirović – prof.informatike, Munever Zejnelagić – zanatlija, Adelisa Redžović –
ekonomista, Nermin Mahmutović – prof. ekonomije, Naser Hot – trgovac i Salih Hasić –
pravnik. U Baru operativno tijelo čine: Duro Žuđelović – stomatolog, Sanja Martinović –
studentkinja, Elvir Lavrović – ekonomista, Emil Adrović – nastavnik, Kerim Kalamperović –
proijektant, Milan Sjekloća – mutičar i Osman Đokić – odbornik. U Pljevljima operativno
tijelo čine: Ljubiša Ćurčić – inžinjer mašinstva, Mladen Gomilanović – elektroničar, Mugdin
Nuhanović – pravnik, Sanel Deljković – inžinjer elektrotehnike, Zuhra Nuhanović – domaćica
i Tatjana Masojević – inžinjer mašinstva.

Podgorica, 30.05.2022. god.