Saopštenje za javnost-Andrej Nedović i Rade Bojović

Premijer Abazović ovih dana nagalašava da i pored njegove posvećenosti nije siguran da li
će 43. Vlada biti uspješna. Međutim, jasno je da premijer sa svojim kontroverznim izjavama
i inicijativama i očiglednom zaboravnošću sam predstavlja glavnu prepreku za održivost
inače jedva sastavljene izvršne vlasti. S jedne strane, apologetski i po volji Vučićevog
autoritarnog režima uporno zagovara tzv. Otvoreni Balkan i ujedno ponavlja da sa njegovim
intimusom patrijarhom Porfirijem treba što prije da zaključi ugovor o privilegovanom
statusu SPC. S druge strane, premijer se sada sjetio da treba smanjiti poreske stope kako bi
crnogorski investicioni ambijent učinili konkurentnijim, dok je koliko juče podržao pogubni
populistički program “Evropa sad” kojim su korporativni i obligacioni porezi povećani za oko
70% i usklađeni sa Beogradom i Tiranom. Da stvar bude još gora Abazović je primijetio i da
je minimalna zarada viša u odnosu na okruženje zaboravivši da su on lično i njegova
demagoška stranka zdušno i nekritički podržali neodrživi ekonomsko-socijalni program
prethodne vlade. Očigledno je da se Abazović ne razumije u ekonomiju i javne finansije, baš
kao što će i njegovi ministri koji pokrivaju privredne i finansijske resore nastaviti da
oportunistički brane neodržive mjere prethodne vlade i time guraju Crnu Goru u novi ciklus
pogubnog zaduživanja. Crnoj Gori je umjesto nedosljednosti, konfuzije, zaduživanja i
neznanja potrebna vlast koja će odlučno i bez kompromisa građane suočiti sa posljedicama
propalih javnih finansija i parazitskog i partitokratizovanog javnog sektora. Samim tim,
lutanja premijera Abazovića i naslućujuća nekompetentnost i oportunizam 43. Vlade nijesu
niti mogu biti odgovor na težinu ekonomskih i socijalnih prilika u kojima se Crna Gora već
sada nalazi.

Podgorica, 07.06.2022. god.

Članovi Koordinacionog odbora GI “21.maj”

Andrej Nedović
Rade Bojović