Saopštenje za javnost-Andro Martinović i Rade Bojović

Kakav je odnos bivših nosilaca visokih javnih funkcija prema državi koju su predstavljali,
uvjerljivo pokazuje i odgovor samozvanog eksperta Milojka Spajića na poziv da vrati
diplomatski pasoš koji je nelegalno zadržao i nakon razrješenja sa dužnosti. U svom
polupismenom tvitu, poručuje da je crnogorski diplomatski pasoš „bezvrijedan“ i da će
ga predati kada se vrati u Crnu Goru.
Bilo bi uputnije da Spajić pošalje pasoš a ostane van Crne Gore i svoje veliko ekonomsko
znanje stavi na raspolaganje nekim drugim finansijskim hazarderima. Doduše, možda mu
je potrebno da se vrati ne bi li aktivirao zahtjev da mu država Crna Gora isplaćuje
funkcionersku nadoknadu u sljedećih godinu dana.
Imala je Crna Gora u svojoj istoriji jednog samozvanca na čelu, ali je njegova vladavina
bila uglavnom uspješna. „Eksperti“ koje je Crna Gora dobila sa vladom Krikovakapića i
Abazovića su toliko traženi da i danas računaju na apanaže države kojoj su nanijeli
priličnu štetu.
No, možda i ta žrtva nije uzaludna: barem ćemo nekog drugog poštedjeti njihovog
znanja i umijeća.

 Andro Martinovic, predsjednik Savjeta GI “21.maj” u Niksicu i Rade Bojovic, programski koordinator GI “21.maj”