SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

VLADA DA NE ĆUTI: SAOPŠTITI ISTINU O STANJU KRUPAČKOG JEZERA

Građanska inicijativa “21.maj” i njen gradski savjet u Nikšiću poziva Vladu Crne Gore i

nadležne službe da saopšte punu istinu o kvalitetu vode u Krupačkom jezeru i da li je ugroženo zdravlje stanovništva.

Tražimo da se s tim u vezi provjeri odgovornost aktuelnog rukovodstva Elektroprivrede Crne Gore na čelu sa Milutinom

Đukanovićem iz Demokratskog fronta.

Akumulacija je na najnižem nivou od formiranja ovog vještačkog jezera a kupanje u istom je zabranjeno.

Tražimo od Vlade i javnih službi da saopšte da li došlo do oštećenja životne sredine i nepreduzimanja mjera zaštite životne sredine.