Saopštenje za javnost

Opšte poznata je činjenica da je odlazeća Vlada, uz zdušnu podršku ministara finansija i ekonomije, nanijela krupnu štetu crnogorskoj ekonomiji i javnim finansijama. Poslovni i fiskalni ambijent je značajno pogoršan tokom rada najgore od svih vlada a čija se sva ekonomska “pamet” svela na političko kreiranje minimalne zarade i komandno i neselektivno administriranje platama u javnom i privatnom sktoru. Ovih dana ta ista Vlada je odlučila da ukine decenijski prisutno plaćanje poreza na dobit u šest rata, dok je u međuvremenu već ukinula povlasticu od 6% prilikom jednokratne uplate poreza na dobit. Istovremeno, poreske vlasti protivustavno i retroaktivno traže da se se obračunati porez po odbitku na neto-dobit iz prethodne ili ranijih godina, umjesto po stopi od 9% koja se odnosila na promet u tim fiskalnim godinama, plaća po stopi od 15% koja je stupila na snagu 01.januara ove godine. U želji da popunjavaju ispražnjeni budžet, pored realnog kraha finansija predvidjenih za zdravstveni sistem, odlazeći improvizatori i providni ekonomski populisti sada nasrću na privredni sektor putem ukidanja razumnih povlastica i protivustavne retroaktivne primjene poreskih propisa. Time se samo nastavlja diletantska i štetočinska ekonomska politika koja će Crnu Goru tek koštati u vremenu koje je pred nama.         

Podgorica, 04.03.2021. god.

 

Članovi ekonomskog tima GI “21.maj”

Andrej Nedović

Dražen Vlaović

Rade Bojović