Saopštenje za javnost

Obavještavamo javnost da je GI”21.maj” formirala Savjet Pokreta u Nikšiću. Uskoro će se održati i konstitutivna sjednica Savjeta Pokreta u Nikšiću gdje će biti izabrani čelni ljudi Savjeta kao i članovi Koordinacionog odbora. Savjet Pokreta u Nikšiću čine slijedeći izabrani članovi:   Andro Martinović, filmski reditelj i filolog opšte književnosti, Darja Đukanović, arhitekta, Veselin Pejović, preduzetnik, Nadežda Jovanović, građevinski inžinjer, Marija Stojković, master inžinjer saobraćaja, Jelena Rojević, profesorica crnogorskog jezika, Aleksandra Cicmil, inžinjer, Marija Raičević Krstajić, profesorica, Ivana Sarić, zdravstveni radnik, Žarko Raičević, direktor nikšićke gimnazije u penziji, Boško Martinović, ekonomista, Žarko Dragićević, književnik i publicista, Radovan Damjanović, profesor,  Ljiljana Kilibarda, ekonomista, Radisav Jaredić, preduzetnik, Željko Zvicer, profesor,  Ana Burić, preduzetnica, Ivan Zvicer, ekonomista, Jovan Nikčević, student, Radovan Vušović, dr stomatologije, Dragoljub Radonjić, novinar, Luka Đukanović, saobraćajni inžinjer, Nina Jaredić, student, Mladen Ognjenović, dipl. ekonomista, računovođa, revizor,  Blažo Nikolić, diplomirani pravnik, Milorad Pavlićević, dipl. inž. geologije, Milovan Đukanović, prevodilac, sudski tumač za engleski jezik, Mirjana Sindik, novinar penzioner,  Vera Petričević Stevović, arheolog, Zoran Raičević, muzičar i Novak Bulajić, preduzetnik.

Podgorica, 16.02.2022. god.