Saopštenje za javnost

ODLIKOVATI ALENA EMŠIJU, UNAPRIJEDITI DRUŠTVENU PAŽNJU O PREVENCIJI SAMOUBISTAVA

 

Građanska inicijativa “21. maj” pohvaljuje hrabri i herojski postupak građanina Alena Emšije koji je, bez straha i brige za ono što mu se moglo dogoditi, spasio ljudski život.

Cijeneći da ispoljena kuražnost predstavlja djelo koje zaslužuje opšte priznanje i isticanje, Građanska inicijativa “21. maj” je predložila predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da građanina Alena Emšiju odlikuje Medaljom za hrabrost zbog djela lične hrabrasti.

Građanska inicijativa “21. maj” pozdravlja brzu i odgovornu reakciju gradonačelnika Podgorice dr Ivana Vukovića koji se sa punim uvažavanjem i zahvalnošću odnio prema ovom mladiću.

Građanska inicijativa “21. maj” ocjenjuje izuzetno važnim da istom prilikom ukaže na zahtjev da svi u društvu doprinesemo prevenciji i preduprijeđenju suicida.

Posebno je važno i korisno stalno jačanje javnih i alternativnih (NVO) programa i servisa, na državnom i lokalnom nivou, za podršku i osnaživanje žena, za brigu o njihovom mentalnom zdravlju i za prevazilaženje različitih izazova i teškoća, uključujući i prevenciju suicidalnih namjera.