Saopštenje za javnost

POLICIJA DA NE OMETA PRAVDU

 

Građanska inicijativa “21. maj” poziva Upravu policiju da osigura blagovremeno i profesionalno postupanje policijskih službenika.

 

Policijski službenici Centra bezbjednosti Bar nijesu realizovali naredbu sudije Suda za prekršaje u Budvi – Odjeljenje za Baru, gospođe Dubravke Mažić, koja je naložila dovođenje okrivljenog D.D. iz Banja Luke, BiH, nastanjenog u Baru a protiv kojeg se vodi postupak zbog vrijeđenja i drskog ponašanja prema Aleksandru Saši Zekoviću, aktivisti za ljudska prava i članu Savjeta Građanske inicijative “21. maj”.

 

Uprava policije svojim blagovremenim i profesionalnim postupanjem je dužna da pruži pomoć i izvršava naloge suda kako bi se podržala vladavina prava i osiguralo da građani poštuju pravni sistem.

 

Zeković kao svjedok države obavlja svoju građansku dužnost u gotovo stotinu do sada pokrenutih postupaka. Uprava policije po brojnim podnijetim prijavama još uvijek nije postupila, a u nekoliko važnih slučajeva nije poznata ni odluka nadležnog državnog tužioca.

 

Građanska inicijativa “21. maj” svojim ukupnim djelovanjem doprinosi da se crnogorsko društvo oslobodi mržnje i uvrjedljivog govora.