Saopštenje-Ljubomir Filipović

Ljubomir Filipović

Ljubomir Filipović

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić danas je pokazao snishodljivost kakvu ministar vanjskih poslova zemlje kandidata za članstvo u EU ne smije da pokazuje!

Svjesnost da treba da radimo više na reformama je važna, i to da treba da reforme sprovodimo sebe radi takođe.

Međutim, nije posao ministra vanjskih poslova da nas na to podsjeća. Krivokapićevo popovanje je išlo pod ruku sa funkcijom predsjednika parlamenta, ali nikako ne ide sa funkcijom ministra vanjskih poslova.

Krivokapić bi trebao da bude najglasniji u kritikci licemjerstva evropskih lidera koji nas žargonski rečeno zavlače i koji ne čine ništa da nas ubijede da je članstvo u EU izgledno u dogledno vrijeme.

Integracija je zajednički poduhvat i u Briselu moraju znati da se na tom putu moramo naći na pola. Neizglednost integracija i pomješane poruke obeshrabruju reformske napore i ohrabruju upliv nedobronamjernom uticaju.

Ovo što radi Krivokapić ovom apologetikom EU i samokritikom đe joj mjesto nije, isto je kao kad advokat preuzme da izigrava tužioca i otežava svom klijentu, umjesto da ga brani.

Izvršni koordinator GI 21. Maj
Ljubomir Filipović