Saopštenje – GI 21. maj

CRNA GORA JE UZ BOSNU I HERCEGOVINU

 

Građanska inicijativa “21. maj” pridružuje se inicijativi bosansko-hercegovačke dijaspore i podržava mirna građanska okupljana u Briselu i u brojnim drugim gradovima širom Evrope i svijeta u cilju očuvanja i jačanja građanske i jedinstvene Bosne i Hercegovine (BiH).

 

Protesti su najavljeni za ponedjeljak 10. januar 2022. godine u 12 sati. 

 

Građanska inicijativa “21. maj” kroz svoj programski rad, regionalne i međunarodne aktivnosti jasno i snažno podržava evropsku, cjelovitu i nedjeljivu BiH kao i osiguranje svih osnovnih prava, bez bilo kakve diskriminacije, onako kako je na to ukazano kroz presude Evropskog suda za ljudska prava  i rezolucije Evropskog parlamenta.

 

Osuđujemo sve protivustavne aktivnosti, negiranje kao i težnje da se ponovi genocid u BiH.

 

Građanska inicijativa “21. maj” poziva svoje članove kao i sve građane, bilo da su u domovini ili raseljenoj Crnoj Gori, da iskažu podršku i solidarnost sa građanima BIH kako kroz učešće na protestnim okupljanjima tako i kroz personalizovana oglašavanja i poruke na društvenim mrežama.

 

Svijet je uz Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora je uz Bosnu i Hercegovinu. 

 

Građanska inicijativa “21. maj”