Ranjavanje u Nikšiću: provjeriti eventualnu odgovornost ljekara

Građanska inicijativa (GI) “21. maj” još 28. avgusta 2021. godine interesovala se kod direktora Uprave policije da li je rasvijetljen slučaj građanina koji je ranjen 13. avgusta 2021. godine, oko 22.35 sati, u porodičnoj kući, u naselju Duklo, u opštini Nikšić iz pištolja od strane nepoznate osobe sa dva projektila u predjelju koljena.

 

Građanin je navodno primljen u Opštu bolnicu Nikšić istog dana oko 23.30 sati. Nakon pregleda i medicinskog tretmana kod ljekara poznatog identiteta i ponovnog pregleda, usljed navodnog pogoršanja stanja, kod drugog ljekara poznatog identiteta u istoj zdravstvenoj ustanovi, hitno se upućuje u Specijalnu bolnicu za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju “Vaso Ćuković” u Risnu. 

 

Tamo je odmah konstatovano da se radi o ranjavanju iz vatrenog oružja. Medicinski radnici u Risnu odmah su obavijestili policiju, dok je takva radnja, iznenađujuće, izostala u Nikšiću.

 

GI “21. maj” od direktora Uprave policije je zahtijevala odgovor zašto nadležni u Opštoj bolnici u Nikšiću nijesu kontaktirali policiju, nego su to učinjeli medicinski radnici u Specijalnoj bolnici u Risnu i da li će se tim povodom razmotriti postojanje određenje krivičnpravne odgovornosti ljekara i same zdravstvene ustanove u Nikšiću. I pored dvije urgencije, učinjenje 09. septembra pa opet 16. septembra ove godine, direktor Uprave policije nije odgovorio.

 

Uprava policije se konačno oglasila juče, 18. septembra ove godine, i saopštila samo dio poznatih činjenica u vezi ovog slučaja, iz kojeg se saznaje da je tek 17. septembra ove godine, dan nakon urgencije GI “21. maj”, izvršen pretres prostorija. 

 

GI “21. maj” vjeruje da je direktor Opšte bolnice u Nikšiću blagovremeno naložio odgovorajuće provjere kako u samoj zdravstvenoj ustanovi, tako i kod Ljekarske komore i nadležnog državnog tužilaštva, kako bi se utvrdilo da li je postupak prema građaninu sproveden u skladu sa medicinskim pravilima, posebno kako bi se utvrdilo da li je došlo da nemara i neodgovornog odnosa, pogrešne dijagnoze, nepropisne terapije ili greške.

 

GI “21. maj” od početka, ovom slučaju, pristupa pažljivo i oprezno, posebno vodeći računa o integritetu bilo kojeg medicinskog stručnjaka, pa zato cijeni i prepoznaje u direktoru Opšte bolnice Nikšić punu kompetentnost da preduzme potrebne provjere i inicira dalje radnje prema ostalim nadležnim institucijama i državnim organima.