Provjeriti zakonitost imenovanja odbora direktora Instituta za javno zdravlje i doma zdravlja Podgorica

Građanska inicijativa “21. maj” inicirala je pokretanje inspekcijskog nadzora zbog nezakonitog postupanja pri izboru odbora direktora javnih zdravstvenih ustanova Institut za javno zdravlja (IJZ) i Dom zdravlja Podgorica.

 

Važeći propisi obavezuju Vladu Crne Gore da u odbor direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost za teritoriju više opština, imenuje predstavnika kojeg sporazumno odrede te opštine. 

 

Postupajući suprotno članu 72 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović nije uputila prijedlog prema Vladi da se u Odbor direktora IJZ imenuje član koga je predložila Zajednica opština, već je opredjeljenja da treba da ima toliku političku moć i uticaj da opštinama nametne člana koji je njoj podoban.

 

Zajednica opština je, kao ovlašćeni predlagač, uputila dopis sa svojim prijedlogom kandidata ali ministarka zdravlja do danas nije odustala od svoje nezakonite namjere da po svaku cijenu i u potpunosti kontroliše i ovaj odbor direktora i u njemu ima sebi podobne osobe

 

Rezultat svega toga je da Zajednica opština Crne Gore već mjesecima nema svog predstavnika u odbor direktora zdravstvene ustanove koja je od nacionalnog značaja. Zbog opstrukcija ministarke zdravlja Jelene Borovinić Bojović, Odbor direktora IJZ radi u nepotpunom i nezakonitom sastavu.

 

Upravnoj inspekciji je dodatnom inicijativom ukazano i da je ministarka zdravlja, Borovinić Bojović, protivno pozitivnim propisima u Odbor direktora Doma zdravlja Podgorica u ime zapošljenih u ovoj zdravstvenoj instituciji predložila, a Vlada imenovala, dr Igora Ljuticu. Uvaženi dr Ljutica, koji je i funkcioner “Građanskog pokreta Ura” još uvijek nije završio svoj pripravnički staž (nalazi se na obaveznom „kruženju“ po klinikama Kliničkog centra i drugim zdravstvenim ustanovama nakon završenog Medicinskog fakulteta) i nije u radnom odnosu sa Domom zdravlja Podgorica, te je upitno kako može biti predstavnik zapošljenih u toj zdravstvenoj ustanovi u Odboru direktora Doma zdravlja Podgorica. Postavlja se pitanje i na koji način ostvaruje komunikaciju i saradnju sa zapošljenima i kako su ga zapošljeni predložili Vladi za tako važnu funkciju.

 

U redovnim i profesionalnim okolnostima, svaki ministar bi se zalagao za eliminaciju bilo koje opstrukcije u funkcionisanju zdravstvenog sistema i za uspostavljanje odbora direktora u zakonitom i punom sazivu kako bi se unaprijedile nadzorne funkcije, kvalitet upravljanja i unaprijedila implementacija javnih zdravstvenih politika.